Kalite Politikamız

Kardem İnşaat,

  • Sektöründe eğitim ve öğretimi ön planda tutmayı,
  • Yeniliklere açık olmayı,
  • Daha kısa zamanda daha fazla işi daha az maliyetlerle gerçekleştirmeyi,
  • Müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini göz önüne alarak gelişen teknoloji paralelinde sürekli yenilenmeyi,
  • Yasa ve mevzuatlara uyan, insan sağlığına, hayatına ve çevreye önem veren, kalite yönetim modeli uygulayarak müşteri ve çalışanlarının güvenini arttıran ve sektöründe farklılaşan bir firma olmayı,
  • İnsan kaynağını geliştirmeyi, mevcut sistemin etkinliğini tanımlanan süreçlerin performansları dahilinde sürekli gözden geçirip her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları sağlamayı benimsemiş ve amaç edinmiştir.